Utstillere

Ravnereiret or Ravens nest in english is a small family run operation that specialises in historical jewellery. We’ve been travelling the world for more than twenty years chasing down shiny things with fascinating tales to tell. We’ve been working in markets from Queenstown in the south to Hammerfest in the north. 

Ravens nest is the product of a keen interest in history. a love for good stories and alluring designs that speak of bygone days.
https://www.ravnereiret.no/Terramoon Nordic Art är konst som vaknat ur fornnordiska andar som önskar inspirera till att väcka dina egna rötter till det nordiska arvet.
Terramoon Nordic Art skapar just nu en unik nordisk orakel kortlek – Arvet från en Völva. Hon som ser & vet. De nordiska stavbärerskorna, shamaner, vägvisare, vala, stigfinnare av norden. Arkeologiska symboler och runornas rike finns med i konsten som väcker.
Terramoon Nordic Art säljer posters tagna ur orakelleken som representerar både fornnordiska gudinnor. Som verkliga människor som Terramoon Nordic Art på något sätt möt i sitt liv och ser deras inre krafter. Det handlar om att även hedra genom att bevara det vackra stigar systrar och bröder i norden trampar upp för alla att ta del av i skönhet även i nutid.
❤️FreeYourself by Mouschka Shanta Drouzy
Everything Mouschka does evolves around the drum: Giving drum journeys around Scandinavia the last 9
years, creating beautifully adorned power drums with crystals & magic symbols, selling power animal jewellery of her own design & herbs used in drum ceremonies; special sages, aurasprays, Amazonian medicine. ❤️ THE FREEYOURSELF EMOTIONAL SUPPORT PAVILLION – offering shamanic transformative coaching.
At the gathering, Mouschka offers support to your inner process – giving private sessions “on donation from
Spirit”, most of all, her “Transformative Visualisation coaching”, a psycho-energetic transformational
meditation therapy & her “Drum coaching” combining questions with private drum journey.
Combined with a big tool box of methods to help you transcend emotional or physical pain & take the next step
into your Life’s mission: Nature Therapy sessions, Gestalt therapy, Family constellation inspired release, Inner
Child work, Hidden belief dialogue.
❤️ Try also ITeraCare wand treatments, helping your body to restore itself into TeraHertz wave length.
❤️ Also sign up to win a city-retreat in Göteborg: “Inner Recoding Retreat” – Shamanic coaching & voice
weekend in co-creation with Sereno Cantaro in August & “Surrender to your Soul’s Path retreat” in November.
❤️ Or get one of the spots on the exclusive “Drum Building Intensive” in Norway at a special festival price.
❤️The FreeYourself pavilion also sells power products: * Your personal drum with crystals & magic
symbols, hand-built by Mouschka * Amouschka handmade totem jewellery *Ethical animal t-shirts * Special
sages & aura-spays * Try the Amazonian anti-inflammatory eliksir Wild Apan mushroom * Itera Care Magic
Wand * Serving Kangen Water.
❤️ ABOUT MOUSCHKA
Being a double entrepreneur offering services she hasn’t been schooled in, Mouschka comes with an energy
of daring to jump into the new & trusting yourself. Her passion is to help people step into the center of their
own power, listen to their inner voice & communicate it with trust & openness.
Mouschka means “little fly” & she can sometimes annoyingly tickle people into releasing old encodings to find
our perfect spot in the world circle. Mouschka holds an honest & real space, and firmly catches you where you
want to flee from yourself.
Mouschka’s training has come through the drum, her understanding of Reiki & from multiple workshops &
ceremonies with western & indigenous shamans. All of it on a foundation of 27 years of self-development, a
2½ year therapeutical Life Coach training & many years at university.
Mouschka is also the co-owner of Mahalaya – Center for Holistic Growth in Göteborg.
Join  www.facebook.com/groups/FreeYourselfTrommecoaching &
www.instagram.com/FreeYourselfDrumming

Paul Arve Buskum kommer til Markedet og har med seg flere typer stein ; trollkvarts, samisk blod. Bøker, trommer og mye, mye mer. Han vil også holde foredrag om stein og dele fra sitt lange liv. Han vil også dele sine erfaringer med samenes tradisjoner innen det åndelige.
Brita Anjana Skuterud kommer til Markedet og har med seg sjamanistisk kunst, bøker og runer. Hun vil også tilby vannbasert maling til barna.
Trollsmeden lager perlene med lampworkteknikk – glass smeltes på åpen flamme og formes mens det er glødende. Når jeg lager perler av porselen og annen leire høybrenner jeg dem og vet jeg at de er laget så solid jeg er i stand til. http://www.facebook.com/trollsmeden https://www.epla.no/shops/trollsmed

Emelie Styrén Berg kommer til Markedet med spennende keramikk. Røkelseskar, kopper og masse annet spennende. Emelie får du også møte i workshop for barna der de får lage sin egen leirefigur. https://www.facebook.com/MazonX/
Bibbi Onsrud har fra barnsben vært veldig opptatt av stein og krystaller hun er eier av Krystallgrotten
som er opptatt av kvalitet, service og pris. I tillegg til steiner, krystaller, røkelse, saltlamper og smykkedesign (Også engrossalg) tilbyr jeg markedsføring, nettsidebygging og reklame.
Har du smykker som er ødelagt kan jeg kanskje reparere dem. Er det spesielle steiner du ønsker si ifra på forhånd.
for mer info: www.krystallgrotten.no

Leila Dujmusic kommer med sitt spennende mattelt. Hun har også med seg luer, skinn og ullprodukter.
Inspirert av naturen
Anika og Iza vil invitere dere til en workshop som skal handle om hvordan vi kan
kommunisere med naturen. De vil fortelle om ranglens rolle i sjamanistisk praksis og
oppmuntre deg til å lage din egen tegneserie. De går ut ifra at det bor en kunstner i
enhver som har behov for å bli lagt merke og bli tillatt til å uttrykke seg.
Anika og Iza vil også være til stede på markedet med produktene sine: kunstnerisk
keramikk og sjamanistisk tegneseriebok.
Når de skaper henter de kraft og inspirasjon fra naturen, som de anser som
kunstneren nummer 1. https://www.projektpracownie.pl/ceramika-bez-tabu-pracownia-glinoteka/