Om Motangen

Motangen ligger sentralt i Blaker og er ett parkområde med scene. Like ved ligger skogen som egner seg godt for turer og stille stunder. Her etablerer vi teltleir, seremoniområder, marked, lekeområde og kiosk. I skogen vil du også finne områder som er tilrettelagt for meditasjon eller en god samtale. Området har toaletter. Rett over veien vil det være mulig å dusje, der finner du også foredragsrom og felles sovesal.