Retningslinjer

Samisk sommersolverv. Foto: Elaine Gregory

Alle deltagere er velkommen til naturfestivalen. Uansett alder, kjønn, religiøse retningslinjer og politiske retning. Vi skal alle respektere hverandre.

Som deltager på den store sommersamlingen forstår jeg at jeg deler ansvaret med de andre deltagerne for å ivareta den gode energien og at alle har det bra. Mine handlinger innvirker på andre, jeg lover derfor å etter beste evne overholde retningslinjer for skikk og bruk.

Jeg forstår at seremoniplassen er hellig og at man ikke kaster søppel, sneiper eller spytter på seremoniplassen eller i seremoni ilden. Seremoniplassen er ett sted for dyp kontemplasjon og bønn også utenom seremoniene, jeg lover å respektere andres prosesser og seremonier etter beste evne.

Jeg er inneforstått med at det finnes andre sannheter enn min egen og jeg lover å respektere at andre kan ha andre meninger en min egen.

Jeg vil respektere ønsket om å holde sommersamlingen rusfri for å opprettholde den gode energien og til alles beste.

Jeg forstår at det trommer, rasler og andre seremonielle gjenstander ikke skal røres. Det er lov å be om å få se og prøve. Men jeg vil respektere ett nei dersom eieren ikke ønsker dette.

Alle har ett ansvar for at folk skal føle seg velkommen, om du ser noen som er alene, inkluder dem.

Dersom det oppstår en situasjon kan du henvende deg til rådet. Rådet er der for å løse eventuelle situasjoner og kan også i siste instans velge å bortvise personer. Rådet består av personer med verv i SF samt minst en person som ikke har verv. Rådets avgjørelser er endelige.

Jeg vil ta ansvar for at området er rent og ryddig. Jeg plukker opp etter meg selv og også om jeg ser søppel liggende å slenge.

Alle som jobber i festivalen gjør dette frivillig, ta gjerne i ett tak om det trenges.