Markedsplass (for utstillere)

Philip Shallcrass som er leder i British Druid Order. Foto: Elaine Gregory

Markedsplass på Motangen

Standplass koster 2000,- inkludert festivalpass for 1. Person. Om man har med seg medhjelpere kan disse etter avtale kjøpe rabbarterte messepass eller dagspass. Standplass er inntill4x4 meter og man må ha med alt utstyr selv, det er heller ikke mulighet for strøm. Stand kan kun forhåndsbestilles ved å sende en epost til sjamanforbundet@gmail.com .

Rigg

Henvend deg til personalet for å få anvist plass. Man kan rigge enten onsdag fra klokken 15 eller torsdag før kl 1600. Etter dette kan man ikke kjøre inn med bil på området.

Annonsering

Standleien inkluderer annonsering på vår nettside og på festivalens sosiale media. Send derfor en kort beskrivelse av hva du tilbyr og bilde enten av deg selv eller varene.